Videoarkiv

Fredrik Saweståhl ställer fråga i Riksdagens frågestund om återtagande av medborgare kopplat till indraget bistånd, maj 2023

Fredrik Saweståhl ställer fråga i Riksdagens frågestund om demokrativillkoret i biståndet, maj 2023

Fredrik Saweståhl i Riksdagsdebatt om mänskliga rättigheter, maj 2023

Fredrik Saweståhl ställer fråga i Riksdagens frågestund om hbtq och hedersförtryck, mars 2023

Fredrik Saweståhl i Riksdagsdebatt om Sida, mars 2023

Fredrik Saweståhl i egenskap av ordförande för Stockholm Pride 2022

Fredrik Saweståhl i egenskap av ordförande för Stockholm Pride 2022

Fredrik Saweståhl i egenskap av ordförande för Stockholm Pride 2022

Fredrik Saweståhl i egenskap av ordförande för Stockholm Pride 2022

Fredrik Saweståhl i egenskap av ordförande för Stockholm Pride 2022