Riksdagen

Miljö – den gröna högern för en seriös klimatpolitik

Klimatomställningen är en seriös utmaning för Sverige, Europa och för hela världen. Det kräver att vi för en seriös och genomtänkt miljö- och klimatpolitik. Det vill jag och Moderaterna göra – det är motsatsen till den symbolpolitik som Miljöpartiet står för.

Det är den gröna högern som är nödvändig för en nystart av Sveriges klimatpolitik.

Sverige har alla förutsättningar att tjäna på den gröna omställningen. Vi har teknik och kunskap som kan gå på export, ge lägre utsläpp, ta bort utsläpp och samtidigt skapa jobb och tillväxt. Sverige har förutsättningar att ha en helt koldioxidfri energiförsörjning, en bred elektrifiering av fordonsflottan, nya gröna industrier som batterifabriker, grönt stål och utvinning av viktiga metaller i en hållbar gruvindustri. Låt oss se till att Sverige tar den rollen. Det är vi moderater som kan få ordning på Sverige.

Vi behöver ha en stabil och koldioxidfri energiförsörjning. Det som saknas och är nödvändigt är en rejäl satsning på kärnkraft. Att vara mot kärnkraft är att vara mot en grön omställning. Det är helt enkelt oseriöst. Det är den stora nyckeln både för en grön industrialisering och för eldrivna transporter.

Vi behöver också satsa på att ta bort och kompensera bort utsläpp. Koldioxidinfångning är då en viktig väg som vi behöver storsatsa på. Tekniken finns och kan byggas ut – många miljoner ton utsläpp kan tas bort. Infångning t.ex vid fjärrvärmeverk ger också negativa utsläpp – kolsänkor – precis som i skogen och kompenserar då för utsläpp som är långsammare att få bort.

Jag har 15 års erfarenhet av miljöfrågor och kan bidra mycket och kan därmed vara drivande i dessa frågor.

Riksdagen

Stärkt äganderätt och bostadsbyggande som passar människor

Det råder fortsatt stor bostadsbrist i Sverige. Det är en viktig fråga att jobba med. Därför är det viktigt att underlätta byggande av bostäder. Bostäder som människor faktiskt vill bo i och som passar en mänsklig skala. Ett tydligt exempel är att få en nystart för arkitekturen så att hus som byggs är något de flesta tycker är snyggt. Bättre arkitektur ger färre överklagande av bostäder och därmed snabbare processer.

Vi behöver därför öka möjligheterna att bygga mer småhus i Sverige. Många vill bo på det sättet. Vi behöver också skapa bättre fungerande marknad för andra boendeformer som bostadsrätter och hyresrätter.

Stärkt äganderätt är viktigt. Det är bra för alla om fler äger sin egen bostad. Det gör människor starkare. Det behöver uppmuntras, inte hindras. Det handlar om att sänka skatter och minska regelkrånglet som gör det dyrt och svårt. Stärkt äganderätt handlar också om att reformera regler som strandskydd så att människan får nya möjligheter.

Till varje pris måste alla tankar på en återinförd fastighetsskatt bekämpas!

Riksdagen

Trygghet, ordning och reda

Sverige befinner sig en trygghetskris. Otryggheten breder ut sig i takt med gängkriminaliteteten, förnedringsrånen, skjutningar, hatbrott och hedersvåld. Vi se också hur fusket med svenska välfärdssystem ökar och bidrar till att göda kriminella och föda ett växande utanförskap.

Detta hänger ihop och måste bekämpas med full kraft. Det är verkligen dags att få ordning på Sverige.

Vi måste ta tillbaka tryggheten och skapa ordning och reda i hela Sverige. Fler poliser, hårdare straff, avskaffade rabatter i straffsystemet, tydliga krav på människor som förebygger brott och bryter utanförskapet.

Vi behöver också fokusera på ordning och reda – stoppa slöseri, fusk och välfärdskriminalitet. Vi behöver få kontroll över vilka människor som lever i Sverige och ha ordning i systemen. 

Riksdagen

Det självklara frihetspartiet

Frihetsfrågorna måste alltid ligga högt på den moderata dagordningen. Moderaterna ska vara frihetspartiet som sätter människan före systemen och staten. Det innebär att vi alltid ska stå upp för att sänka skatter för ett ge makt till dig. Att värna valfriheten för att du kan ditt och din familjs liv bättre än kommunpolitiker eller riksdagsledamöter.

Det betyder att vi ska jobba för att systemen är till för individen, för dig. Inte att du är till för systemen. Det handlar om att stå upp både för valfrihet och för att banta statens omfattning.

I detta ingår att stå upp för friheten också i hbtq-frågorna. Alla ska kunna leva öppet i Sverige oavsett vem du är var du kommer från. Det kräver en kamp mot hatbrott, hederskultur och hedersvåld. Det innebär att konverteringsterapi måste förbjudas och regler som diskriminerar tas bort.

Region Stockholm

Sveriges bästa region

Region Stockholm är en region som ligger i framkant. Kortast väntetider, bäst sjukvård enligt oberoende granskare. Ett av världens 10 bästa sjukhus. Forskning i världsklass. Helt fossilfri kollektivtrafik på land som nästa enda stad och region i världen. Ett miljöarbete där Stockholm ligger i topp. Det är mycket som är bra. Men bra kan bli ännu bättre.

Vid sidan om riksdagen kandiderar jag också till Region Stockholm. I regionen idag jobbar jag i regionstyrelsen och för Moderaternas talan i miljöfrågor.